vnChart

vnChart là ứng dụng phân tích kỹ thuật các mã chứng khoán trên hai sàn HOSE và HASTC.

Tính năng
A. Trực tuyến
- Quan sát bảng giá online trên hai sàn HOSE và HASTC.
- Cung cấp đồ thị realtime, đồ thị luồng tiền, trọng số...
- Cho phép lập nhiều nhóm cổ phiếu để tiện quan sát.

B. Lọc cổ phiếu - Tính năng lọc cổ phiếu với nhiều tiêu chí để lọc, giúp NĐT nhanh chóng chọn được cổ phiếu mong muốn.

C. Phân tích kỹ thuật
vnChart cung cấp hầu hết các loại đồ thị/chỉ báo phổ biến:
- Chart line
- Đồ thị nến
- Bollinger
- Ichimoku
- Parabollic SAR
- RSI
- MFI
- Fast/Slow Stochastic
- MACD
- ADX

- Vẽ trends/Fibonacci
- Các đường trung bình
...
Tất cả các loại đồ thị đều có khả năng tùy biến các tham số với tính năng instance preview.

Windows Version 7.61

Tải windows Java code (06/2024)
Tải windows version 7.62

Ipad Version

Tải từ app store

Iphone Version

Tải từ app store

Android Smartphone Version

Tải từ google play

MacOS Version

Tải OSX Java code (06/2024). Giải nén ra vnchart_java_osx sau đó cần copy vnchart_java_osx ra một thư mục khác để chạy, lần đầu chạy cần vào phần an ninh(security) của MacOS để cho phép ứng dụng.

Tải mac version 7.5.5 từ soft123